اتصال به روش PPTP در اندروید

اتصال به روش PPTP در اندروید

1-برای ساختن کانکشن وی پی ان مسیر زیر را دنبال کنید.
اندروید ۴.۰ و بالاتر:

Settings  >  More   VPN  >  Add VPN  > Add PPTP VPN
اندروید پایین تر از ۴.۰:

Settings > Wireless and Networks > VPN Setting > Add VPN > Add PPTP VPN
روی مثبت + بزنید:

اتصال به روش PPTP در اندروید

2- در قسمت Name نام کانکشن را HISPEED وارد کنید.

قسمت Type را روی PPTP بزارید.

در قسمت Server Address یکی از سرورهای PPTP را وارد کنید.

اتصال به روش PPTP در اندروید

3- بر روی HiSPEED بزنید:

اتصال به روش PPTP در اندروید

4- در این قسمت نام کاربری و رمز عبور خود را با حروف کوچک وارد کنید:

اتصال به روش PPTP در اندروید

5- در این مرحله اتصال شما با موفقیت انجام شده است:

اتصال به روش PPTP در اندروید